1399/07/24 ساعت 23:36:48

هنگام کار روی نردبان، ابزار دستی کوچک را در کمربند و یا کیسه قرار دهید

?php echo $heading_title; ?>

هنگام کار روی نردبان، ابزار دستی کوچک را در کمربند و یا کیسه قرار دهید

بلوک بازی بسیار مناسب برای کودکان دو تا چهار سال می باشد. این بازی در گروه وسایل کمک آموزشی کودکان بوده و در بالا بردن قدرت تمرکز و مهارت انگشتان کودک موثر می باشد. بلوک بازی در واقع ابزاری مفید برای ذهن و مغز کودک محسوب می شود. چیدن پازل باعث افزایش مهارت شناختی در کودک می شود و شرایطی را برای مغز کودک فراهم می کند که باعث می شود مغز بتواند بسیاری از مسایل را حل کند .

چیدن قطعات مختلف پازل سبب ایجاد هماهنگی در عملکرد چشم و دست کودکان می گردد و مهارت های حرکتی و چابکی را در کودکان بسیار تقویت می کند.

بازی کردن با بلوک بازی باعث می شود کودک مفهوم نظم و چیدمان را به درستی درک کند و قدرت تفکر و رفتار منطقی در او ایجاد می شود و حس کنجکاوی را در او بسیار تحریک می کند. به دلیل اینکه قطعات این پازل کمی بزرگ هستند مناسب کودکان کوچکتر است و به همین دلیل آنها به راحتی به وسیله آزمون و خطا می توانند جای واقعی آنها را پیدا کنند .در واقع بازی با پازل نوعی تمرین برای حافظه کوتاه مدت و حافظه بصری کودکان است.

ایمن ترافیک کالا ارائه کننده انواع وسایل سرگرمی و بازی کودک این محصول را به شما پیشنهاد می نماید. در صورتی که تمایل به خرید محصولات مشابه را نیز دارید می توانید از طریق ایمن ترافیک کالا اقدام به خرید این محصولات نماید.